Llengua Valenciana Secundaria

Dictados Lengua y Literatura Valenciana ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Unitat 1 Unitat 1  *Unitat 1
Unitat 2 *Unitat 2  Unitat 2
 Unitat 3 Unitat 3  Unitat 3
 Unitat 4 Unitat 4
 Unitat 5
 Unitat 6 Unitat 6
 Unitat 7 Unitat 7
 Unitat 8
 Unitat 9

 *DICTAT UNITAT 8 2n ESO

 

El pitjor de compartir habitació amb algú és la impossibilitat d’amagar res. No em referisc als calcetins bruts, desaparionats, ni als catorze fulls rebregats en els quals s’endevina un desafortunat assaig de poema, tot i que és precisament això el que molesta a Molly. Em referisc a les coses íntimes, les llàgrimes que vesses sense raó, els pensaments que vols rumiar en un lloc solitari, les paraules que vols dir en veu alta per saber com sones, Perú per a tu sola. És impossible tenir un lloc on poder recloure aquestes coses, com jo tenia a la ciutat.

* DICTAT UNITAT 8 3r ESO

 

Arribà el mes de juny, em posaren el vestit nou, que sempre va una mica estret, i les sabates noves, que sempre fan una mica de mal. Férem un paquet amb els llibres i els papers, el meu pare armà el maletí i marxàrem a Figueres a passar l’examen.

En arribar a Figueres, deixàrem els estris a la fonda i anàrem a veure el senyor Jordi, secretari de l’Institut, catedràtic d’Agricultura. El senyor Jordi era un home guenyo i lleig, grisenc, que portava un vestit negre lluent, d’una vivacitat de paraula i de gesticulació que impressionava.

* DICTAT UNITAT 5 2n ESO

 

Quan va veure caure el seu fill de l’ametler, Marcel·la pensà que s’havia fet mal; però, llevat de l’ensurt més que lògic, el xiquet estava il·lés. Quin perill de criatura!

La tia Betlem prepara aquesta beguda amb llet, corfa de llima ratllada, canyella i sucre, millor si és de canya. La recepta és senzilla, però el resultat és absolutament deliciós.

De totes les illes d’aquest arxipèlag d’origen volcànic, em fa una il·lusió especial visitar l’illot de l’Espitllera, que posseeix ruïnes mil·lenàries.

* DICTAT UNITAT 5 3r ESO

 

La setmana passada, un ciutadà nord-americà va arribar al sud-est asiàtic per a començar el seu viatge. En aquells paisatges va poder gaudir de vint-i-dos penya-segats i de moltes imatges espectaculars. L’arximilionari americà era un ex-ministre del govern, per això va poder visitar molts països de la zona en vint-i-cinc dies. Amb ell hi va viatjar el vicepresident d’una important empresa multinacional americana, que va pagar tres mil vuit-cents quaranta dòlars pel viatge.

Despús-ahir a Vila-real, província de Castelló, vint-i-huit ciutadans d’arreu del món van signar un pacte de no-violència contra el decret d’un president pocavergonya.

 

*DICTAT UNITAT 4 3r ESO

Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb flors i cadenetes de paper de tots colors: una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia flors amb una bombeta dintre i tot el sostre era com un paraigua a l’inrevés, perquè els acabaments de les tires estaven lligats més enlaire que no pas al mig, on totes s’ajuntaven…

L’entarimat dels músics estava voltat d’esparreguera fent barana i l’esparreguera estava guarnida amb flors de paper lligades amb filferro primet. I els músics suats i en mànigues de camisa.

 

*DICTAT UNITAT 1  3r ESO

Cuina vocacional

La cuina és un art molt difícil, que vol una vocació, un sentit de l’observació permanent, una llarga experiència i molta paciència. En el temps que som, aquestes qualitats bàsiques s’han anat perdent, i per això es menja cada dia més malament a gairebé tot arreu. No és precisament ara l’ocasió de fixar les causes d’aquesta decadència. Les causes són diverses i llargues. El que no té dubte és que aquesta decadència és un fet, constatat no solament en aquest país, sinó en molts altres països.

Per començar (si vostés em permeten) faria una afirmació: un plat cuinat i, per tant, fet amb diversos elements de la naturalesa, no ha de ser una monografia, o siga dominat per un element, sinó que ha de contenir, equilibrats, els gustos de tots els elements.

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 1r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 8  Vídeo 1
UNITAT 9

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 2n ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 3 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 8  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 9  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 3r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5
UNITAT 6 Vídeo 1  Vídeo 2  Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 7 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 8 Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 9 Vídeo 1  Vídeo 2

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA (1º, 2º y 3º ESO)

CURSO 2016-2017

PROFESORA AURORA SOLER GARCÍA

COLEGIO PEÑAFORT

  1. Porcentaje de evaluación:

– 10% ejercicios y trabajo de clase

– 20% trabajos programados

– 70% exámenes (40% controles realizados durante el trimestre, 30% examen trimestral)

  1. Cada apartado se contará sobre 10 y luego se hará la media de todas las partes de forma proporcional.
  2. Faltas de ortografía.

– Con 5 o más faltas graves el alumno suspenderá el examen, aunque los contenidos estén aprobados, y se pondrá automáticamente la nota de 4.

– La nota de los contenidos se guardará para recuperarla cuando el alumno ya no cometa faltas y hacer así la media en la evaluación.

– Un alumno puede suspender el trimestre por cometer en trabajos, ejercicios o exámenes más de 5 faltas de ortografía graves si durante el trimestre no se corrige.

– Si el alumno llega a final de curso con las evaluaciones suspendidas por faltas pero aprobadas por contenidos se le hará un examen ortográfico que necesitará superar para poder aprobar el curso.

– Se trabajará en clase para evitar cometer estas faltas y se reforzará con fichas o incluso con la recomendación de algún cuaderno si así se cree conveniente de forma individual.

– Llamamos faltas graves a los elementos ortográficos impartidos en clase o que deben saberse de primaria: b/v, m/n, uso de h en palabras comunes, p/b, uso incorrecto de mayúsculas, acentuación básica,…

– La repetición de una misma falta grave se contará como una única falta.

 El objetivo que personalmente y desde el Colegio Peñafort se quiere conseguir con este tipo de evaluación es que sus hijos trabajen de forma constante, propiciando la creación de un hábito de estudio y que sean capaces de escribir y expresar sus ideas sin ninguna falta de ortografía.

 ACTIVITATS DE REPÀS

join.quizizz.com

1r ESO codi d’accés: 919984

2n ESO  codi d’accés: 132870

Com realitzar un treball acadèmic