LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (BATXILLERAT)

Llengua i literatura valenciana

 

TREBALL VACANCES SETMANA SANTA

2n de BATXILLERAT

Horari Selectivitat

Link grados UA

___________________________________________________________________________

2n Batx:

DICCIONARIS I TRADUCTORS

TEMARI

TEORIA LLENGUA

**Repàs extra pronoms febles

** Solucionari

RECURSOS I TEORIA LITERATURA

MERCÉ RODOREDA

RODOLF SIRERA

JOAN FUSTER

 

 

 

ESQUEMES/RESUMS

DOCUMENTS D’INTERÉS

 

 

1r Batx:

DICCIONARIS I TRADUCTORS

TEMARI 2020-21

ESQUEMES/RESUMS

DOCUMENTS D’INTERÉS

LITERATURA

ENTRADES CURS ANTERIOR

 

 

TEMA 1 TEMA 1
1r BAT 2n BAT
1-Sociolingüística 1-Sociolingüística
2-L’accent i la dièresi 2-L’accent i la dièresi
Accentuació-Vocalisme-Consonantisme Accentuació-Vocalisme-Consonantisme
TEMA 2 TEMA 2
1-Sociolingüística 1-Sociolingüística
2-Elisió, apostrofació, contracció 2-Elisió, apostrofació, contracció
2-Exercicis de l’apòstrof 2-Exercicis de l’apòstrof
3-El nom i l’adjectiu 3-El nom i l’adjectiu
TEMA 3 TEMA 3
1.-Sociolingüística 1.-Sociolingüística
2.-Pronoms febles 2.-Pronoms febles
3.-Lingüística del text 3.-Lingüística del text
4-Els especificadors 4-Els especificadors
5-Lèxic-Els mots jòquer 5-Lèxic-Els mots jòquer
Exercicis de reforç Exercicis de reforç
TEMA 4 TEMA 4
1-Lingüística del text-selecció de la informació 1-La literatura del segle XIX
2-La variació diatòpica 2-El text (II) la coherència
3-Morfosintaxi 3-Les varietats diafàsiques-els registres
4-Morfosintaxi (II) 4-La poesia de la Renaixença
5-El text (III)-La cohesió
TEMA 5 TEMA 5
1-La coherència (II)-l’organització de la informació 1-Lingüística del text-selecció de la informació
2-Morfosintaxi 2-La variació diatòpica
3-Lèxic 3-Morfosintaxi
4-Morfosintaxi (II)

 

TEMA 6 TEMA 6
1-Sociolingüística 1-La coherència (II)-l’organització de la informació
2-La lingüística del text 2-Morfosintaxi
3-Morfosintaxi 3-Lèxic
4-La connexió textual
5-Lèxic

TEMA 7

1r BAT 2n BAT
1-Sociolingüistica 1-Sociolingüistica
2-Lingüística del text 2-Lingüística del text
3-Morfosintaxi (I) 3-Morfosintaxi (I)
4.- Morfosintaxi (II) 4.- Morfosintaxi (II)
5-Lèxic 5-Lèxic

TEMA 8

1r BAT 2n BAT
1-Sociolingüística
2.-Lingüística del text
3.-Les impersonals i la passiva
4-Lèxic